บทความ

HEAT PUMP นวัตกรรมรักษ์โลก

Heat Pump (ฮีทปั๊ม) หรือปั๊มความร้อน เป็นเครื่องทำความร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องทำความร้อนแบบอื่นถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ (ลดโลกร้อน) มาเป็นพลังงานความร้อนที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนให้น้ำ หรือนำลมร้อนไปใช้งาน)...

read more

การติดตั้ง HEAT PUMP

ฮีทปั๊ม มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน รีสอร์ท เนื่องจาก ฮีทปั๊ม เป็นนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ที่ Invest cost ไม่สูง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เจ้าของโครงการได้ในระยะยาว

read more
Share via
Send this to a friend