ถาม-ตอบ

Energy Master Heat Pump ทำงานอย่างไร?

เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ ฮีทปั๊ม ใช้หลักการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากอากาศภายนอกให้น้ำ เพื่อให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น เกิดผลผลิตเป็นน้ำร้อน มีผลให้เจ้าของโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องน้ำร้อนแบบไฟฟ้า 4 เท่า (ตามค่า COP) จึงนิยมใช้งานในโรงงานและโรงแรม

ในกระบวนการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากอากาศไปที่น้ำนั้น ทำให้เกิดผลพลอยได้ คืออากาศนั้นๆเย็นลง เป็นลมเย็นที่ออกมาอีกฝั่งนึงของเครื่องฮีทปั๊ม ซึ่งสามารถต่อไปใช้งานได้

เลือกเครื่องทำน้ำร้อนอย่างไร?

หลักการเลือกเครื่องทำน้ำร้อน คำนวนจาก จำนวนผู้ใช้ ประเภทอุปกรณ์สุขภัณฑ์ และจำนวนจุดใช้งานน้ำร้อนในแต่ละห้อง โดยจะคำนวณ ณ เวลาที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ Peak Demand เพื่อให้มีปริมาณน้ำร้อนที่เพียงพอต่อการใช้งาน

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานมีประเภทไหนบ้าง?

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานมีอยู่หลายประเภท ที่ใช้โดยแพร่หลายในโรงแรมและโรงงาน ดังนี้

  1. Heat Pump ปั๊มความร้อน ใช้พลังงานทดแทนจากอุณหภูมิอากาศร้อน ถ่ายเทให้น้ำ สามารถผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูงถึง 70 องศา
  2. Solar Thermal เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ สามารถผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูงถึง 90 องศา

ค่า COP คืออะไร?

ค่า COP ย่อมาจาก Coefficient of Performance คือ ค่าที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฮีทปั๊ม โดยเปรียบเทียบระหว่าง Input (kw) กับ Output (kw) โดยค่า COP จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การออกแบบเครื่อง Ambient temperature

หากค่า COP สูงแสดงว่า ฮีทปั๊ม เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูง โดยทั่วไปฮีทปั๊มจะมีค่า COP เท่ากับ 4 หากค่า COP = 4 หมายความว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า 4 เท่า แต่ Heat Pump Energy Master มีประสิทธิภาพสูงกว่าฮีทปั๊มทั่วไปด้วยค่า COP ที่มากถึง 4 – 5.5