“ENERGY MASTER เห็นแล้วใช่ มั่นใจได้” ด้วยรางวัลฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ประจำปี 2563

มีนาคม 20, 2020
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คุณชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล, ประธานกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ จำกัด ได้ขึ้นรับ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5” สำหรับผลิตภัณฑ์ Heat Pump (ฮีทปั๊ม, ปั๊มความร้อน) แบรนด์ Energy Master กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ท่าน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อการันตีว่า Energy Master Heat Pump นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

“ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5” สำหรับผลิตภัณฑ์ Heat Pump (ฮีทปั๊ม, ปั๊มความร้อน) เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง โดยการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยสำหรับผลิตภัณฑ์ “ปั๊มความร้อน” (Heat Pump)  นั้นได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อวัดค่า COP (Coefficient of Performance) ของผลิตภัณฑ์ โดยแลบทดสอบที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงาน

ดังนั้น คุณลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพของ Energy Master Heat Pump ได้ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปั๊มความร้อนที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูง รับรองโดยกระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ จำกัด

ผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน,ผู้ผลิต และ จำหน่าย Heat Pump(ปั๊มความร้อน) เจ้าแรกโดยวิศวกรไทย