ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ดีกว่าระบบอื่น ๆ ยังไง

ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ดีกว่าระบบอื่น ๆ ยังไง
13

ฮีทปั๊ม (Heat Pump, ปั๊มความร้อน) เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำหลักการทำงานของฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) คือ การถ่ายเทความร้อน ไม่ใช่การสร้างความร้อน กล่าวคือ ฮีทปั๊ม(Heat pump, ปั๊มความร้อน) ทำงานโดยการดึงความร้อน วัฏจักรการทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ (ดังรูปข้างล่าง) ต่างกันเพียงแต่ ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) จะเลือกใช้ประโยชน์จากฮีทปั๊ม(Heat pump, ปั๊มความร้อน) เป็นหลัก และควบคุมอุณหภูมิด้านความร้อนแทนด้านความเย็นและได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ของระบบ

ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) จะทำหน้าที่ส่งผ่านความร้อนจากแหล่งความร้อนไปยังด้านที่รับความร้อน ซึ่งถ้าส่งความร้อนไปเรื่อยๆ อีกฝั่งก็จะร้อนขึ้น และเมื่อสะสมมากๆ จะสามารถมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมากกว่าอุณหภูมิของแหล่งความร้อน ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ซึ่งมีสารทำงานในวงจรที่สามารถดูดความร้อนจากอากาศแล้วไปถ่ายเทให้กับบริเวณหรือตัวกลางที่ต้องการทำความร้อน เช่น น้ำ ซึ่งสามารถสะสมความร้อนได้จนอุณหภูมิสูงตามความต้องการที่ออกแบบไว้ เช่น กรณีของน้ำร้อนที่ใช้ใน โรงแรม สามารถได้สูงถึง 60 องศาเซลเซียส

ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) สามารถทำน้ำร้อนทดแทนการใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตน้ำร้อนได้ ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) เป็นระบบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน (COP) มากกว่า 3 (คิดเฉพาะการทำความร้อน) ซึ่ง ENERGY MASTER HEAT PUMP มีค่า COP สูงถึง 4.0 ทำให้ประหยัดพลังงานสูงกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตน้ำร้อนโดยใช้หม้อต้มน้ำที่ใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีค่า COP ประมาณ 0.75 – 0.95 (ซึ่งหากนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ค่า COP รวมทั้งการทำความร้อนและการทำความเย็นก็จะสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว)

ข้อดีของ ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ที่ดีกว่าระบบน้ำร้อนแบบอื่นๆ

ข้อดีของ ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ที่ดีกว่าระบบน้ำร้อนแบบอื่นๆ

  • ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน

สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า เนื่องจาก ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สกับน้ำ ทำให้ได้น้ำอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ซึ่งปั๊มความร้อนต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง

  • เป็นพลังงานสะอาด

เนื่องจาก ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ใช้สารทำความเย็น R134a หรือ R410a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนั้นยังให้ค่าความร้อนสูงเหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย

  • ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้

เพราะ ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็น เมื่อสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ เมื่ออยู่ในสถานะของเหลว จึงทำให้ได้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องต่างๆตามต้องการได้ฟรี

  • ปลอดภัย

ฮีทปั๊ม (Heat pump, ปั๊มความร้อน) ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูดและหมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วหรือช็อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากผลิตน้ำร้อนจากระบบส่วนกลาง ซึ่งผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสน้ำร้อนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง

 

สนใจรับคำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับ Heat Pump, ฮีทปั๊ม, ปั๊มความร้อน สำหรับโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล

ติดต่อ LineOA: @energymaster

โทร. 063-289-6551

QR Code Line: