วิธีลดค่าไฟของระบบบ่อออนเซ็น

วิธีลดค่าไฟของระบบบ่อออนเซ็น
10
ทำไมบ่อ Onsen ถึงค่าไฟแพง?

ระบบบ่อออนเซ็นนั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องอุ่นสระ เครื่องฆ่าเชื้อ โดยอุปกรณ์สำคัญของระบบบ่อ onsen ที่มีปริมาณการใช้ไฟมากเลยก็คือ “เครื่องอุ่นสระ (Pool Heater)”

“เครื่องอุ่นสระ (Pool Heater)” ทำหน้าที่ให้ต้มน้ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึงจุดที่ตั้งไว้ทำให้น้ำในบ่อเป็นน้ำอุ่น โดย “เครื่องอุ่นสระ (Pool Heater)” ที่ใช้กันทั่วไปนั้นมีหลายชนิด คือ ฮีตเตอร์ไฟฟ้า, แก๊ส และฮีทปั๊ม ซึ่งทั่วไปมักใช้ “ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Pool Heater)”

แต่“ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Pool Heater)” นั้น เป็นเครื่องอุ่นสระที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้ความร้อนกับน้ำ ไม่ได้เป็นระบบที่ช่วยเจ้าของโครงการประหยัดพลังงาน เหมือนเครื่อง “ฮีทปั๊มอุ่นสระ (Pool Heat Pump)” ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้พลังงานทางเลือกคือความร้อนในอากาศรอบตัวเรามาถ่ายเทให้กับน้ำ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าลง

ฮีทปั๊มอุ่นสระ (Pool Heat Pump) ประหยัดพลังงานยังไง?

ฮีทปั๊มอุ่นสระ (Pool Heating Heat Pump) คือ นวัตกรรรมเครื่องอุ่นสระประหยัดพลังงาน ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้อุณหภูมิความร้อนในอากาศมาถ่ายเทความร้อนให้น้ำ แตกต่างกับเครื่องอุ่นสระไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ามาอุ่นน้ำโดยตรง

ภายใน เครื่องฮีทปั๊มอุ่นสระ (Pool Heating Heat Pump) จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการถ่ายเทอุณหภูมิความร้อนในอากาศให้น้ำ คือ Fan, Evaporator Coil, Refrigerant, Compressor, Condenser โดย เครื่องฮีทปั๊มอุ่นสระ (Pool Heating Heat Pump) แบรนด์ Energy Masterสามารถทำอุณหภูมิน้ำได้สูงสุดถึง 60 องศาเซลเซียส เพียงพอต่อการใช้งานบ่อออนเซ็นที่ต้องการอุณหภูมิที่บ่อ 42 องศาเซลเซียส

เปรียบเทียบค่าไฟของ ฮีตเตอร์ไฟฟ้า และ ฮีทปั๊มอุ่นสระ ของบ่อ Onsen

ตัวอย่าง บ่อออนเซ็นปริมาตรน้ำ 10 cu.m. ต้องการทำอุณหภูมิน้ำจาก 25 องศาเซลเซียสไปที่ 45 องศาเซลเซียส (ΔT = 15OC)

ค่าไฟฟ้า @4 THB/kwh 612.09 THB 118.42 THB
ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Pool Heater) ฮีทปั๊มอุ่นสระ (Pool Heating Heat Pump)
ขนาดที่เลือกใช้ 34 kw 34 kw
Power Input (kw) 34 kw 6.2 kw
ระยะเวลาเครื่องทำงาน 4.8 Hr 4.8 Hr
ค่าหน่วยไฟฟ้า 153.02 KWh 29.60 KWh

ตามตารางเปรียบเทียบข้างต้น ผู้บริหารทุกท่านจะเห็นว่าฮีทปั๊มอุ่นสระนั้นสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 80% เพียงแค่ใช้อากาศร้อนที่มีอยู่รอบตัวเราให้เป็นประโยชน์ ทางโครงการก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกหลายเท่า โดยค่าเครื่องฮีทปั๊มอุ่นสระนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ราคาสูงอย่างที่ทุกคนคิด นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อโครงการมาก