ระบบน้ำร้อนแบบ Center VS ระบบน้ำร้อนแบบแยก

ระบบน้ำร้อนแบบ Center VS ระบบน้ำร้อนแบบแยก
9
ระบบน้ำร้อนแบบ Center VS ระบบน้ำร้อนแบบแยก

ระบบน้ำร้อนแบบศูนย์กลาง คืออะไร?

ระบบน้ำร้อนแบบศูนย์รวม (Center Water Heating System) คือ ระบบเครื่องทำน้ำร้อนที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนเพียงจุดเดียว โดยปกติมักจะเป็นที่ห้องเครื่อง หรือดาดฟ้า และต่อท่อน้ำร้อนสำหรับจ่ายไปยังจุดต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ทั้งอาคาร ผ่านระบบท่อน้ำร้อน โดยเครื่องทำน้ำร้อนสำหรับ ระบบน้ำร้อนแบบศูนย์รวม ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บไฟฟ้า และฮีทปั๊ม โดยในการติดตั้งสามารถต่อขนานกันหลายตัวได้ภายในห้องเครื่องเดียวกัน ระบบน้ำร้อนแบบศูนย์กลาง (Center Water Heating System) มักนิยมใช้ในอาคารใหญ่ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล อพาร์ตเม้นต์ บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ที่เจ้าของโครงการหรือผู้บริหารต้องการประหยัดค่าไฟ และต้องการแยกส่วนสำหรับผู้พักอาศัยและช่างซ่อมบำรุงออกอย่างชัดเจน

ระบบน้ำร้อนแบบแยก คืออะไร?

ระบบน้ำร้อนแบบแยก คือ ระบบเครื่องทำน้ำร้อนที่ติดตั้งแยกอิสระห้อง/วิลล่า ละ 1 ชุด โดยเครื่องผลิตน้ำร้อนและใช้งานในพื้นที่นั้นๆทันที โดยไม่ต้องต่อท่อน้ำร้อนเป็นระยะทางไกล เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับระบบน้ำร้อยแบบแยก โดยทั่วไปมักนิยมใช้ เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บไฟฟ้า ฮีทปั๊มแบบมีถังเก็บ ระบบน้ำร้อนแบบแยกยูนิต มักนิยมใช้ในโครงการที่ต้องการแยกค่าไฟแต่ละยูนิต หรือมีข้อจำกัดในเรื่องระยะทางการเดินท่อน้ำร้อน เช่น บ้านพักอาศัยขนาดเล็กและกลาง หอพัก คอนโดมิเนียม รีสอร์ต วิลล่า

ระบบน้ำร้อนแบบ Center VS ระบบน้ำร้อนแบบแยกยูนิต

ระบบน้ำร้อนแบบ Center ระบบน้ำร้อนแบบแยก
  • ช่วยลดขนาดเบรกเกอร์และโหลดไฟอาคาร
  • หากเครื่องทำน้ำร้อนชำรุด โครงการยังมีน้ำร้อนใช้งาน
  • ช่างซ่อมบำรุงไม่จำเป็นต้องเข้าไปในส่วนพักอาศัย
  • หากใช้ฮีทปั๊ม ประสิทธิภาพสูงถึง 400% ช่วยลดค่าไฟได้มากในระยะยาว
  • สามารถดูแลระบบจากส่วนกลางได้ทันที โดยเชื่อมต่อ BAS, BMS
  • เกิดความร้อนสูญเสียในเส้นท่อน้ำร้อน แต่เมื่อเทียบโดยรวมแล้วประสิทธิภาพยังดีกว่ามาก
  • โหลดไฟมีขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องจ่ายเครื่องหลายเครื่อง
  • ไม่สูญเสียความร้อนในเส้นท่อน้ำร้อน จึงนิยมกับรีสอร์ต และวิลล่าที่เป็นแนวราบ
  • ราคาต่อเครื่องต่ำ หากเครื่องไหนเสียก็สามารถเปลี่ยนได้เลย