การติดตั้ง HEAT PUMP

10
การติดตั้ง Heat Pump

ฮีทปั๊ม มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน รีสอร์ท เนื่องจาก ฮีทปั๊ม เป็นนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ที่ Invest cost ไม่สูง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เจ้าของโครงการได้ในระยะยาว

Heat Pump สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารใหม่และอาคารเก่าที่ติดตั้งระบบทำน้ำร้อนอื่นไว้แล้ว โดยควรติดตั้งไว้นอกอาคารหรือบริเวณอากาศร้อนชื้นและมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น Energy Master Heat Pump ใช้ระบบควบคุมการทำงานเฉพาะของ Energy Master ที่สามารถผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 oC ได้ตั้งแต่เริ่มเดินเครื่อง น้ำร้อนจาก Heat Pump จึงสามารถนำไปจ่ายห้องพักได้ทันที